TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19

Jesteś tutaj: Strona główna // Aktualności // TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19

Różne

TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19

TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19

Fundacja Parasol Roztocza uzyskała subwencję w ramach programu Tarcza antykryzysowa COVID-19 w postaci:

1. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 w okresie od 05.2020 do 06.2020.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ? Dz. U. poz. 374, z późn. zm.; tzw. ustawa o COVID-19.

2. zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 03.2020 do 05.2020.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ? Dz. U. poz. 374, z późn. zm.; tzw. ustawa o COVID-19.

Pozostałe newsy

Help the People of Ukraine!

Help the People of Ukraine!

ZROZUMIENIE=POROZUMIENIE. RAPORT Z WYMIANY

ZROZUMIENIE=POROZUMIENIE. RAPORT Z WYMIANY

ZROZUMIENIE=POROZUMIENIE. RAPORT Z WYMIANY

WYMIANA MŁODZIEŻOWA W OBRAZACH

WYMIANA MŁODZIEŻOWA W OBRAZACH

ZROZUMIENIE  = POROZUMIENIE. Zobaczcie filmy, nad którymi pracowała młodzież!

ZROZUMIENIE = POROZUMIENIE. Zobaczcie filmy, nad którymi pracowała młodzież!

ZROZUMIENIE = POROZUMIENIE

ZROZUMIENIE = POROZUMIENIE

Polub nasz profil