O fundacji1

Jesteś tutaj: Strona główna // O fundacji1

O fundacji1

Cele działania

Cele statutowe fundacji są zbieżne z celami wymienionymi w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja „Parasol Roztocza”:

 • pomaga chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym,
 • ma na celu podnoszenie wykształcenia dzieci i młodzieży;
 • wspomaga rozwój i popularyzację sportu i kultury;
 • wspiera rodziny i emerytów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
 • dąży do rozwoju techniki, innowacyjności i rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych.

Szczegółowy opis celów Fundacji Parasol Roztocza znajduje się w statucie. 

Pobierz statut na swój dysk: Statut Fundacja Parasol Roztocza.pdf

Struktura ogranizacyjna

Zarząd Fundacji Parasol Roztocza

 • Wioletta Kozyra - Prezes Fundacji
 • Agnieszka Kuna - członek zarządu
 • Andrzej Śmiałko - członek zarządu

Rada Fundacji

 • Roman Rak - fundator
 • Agnieszka Harbuz - członek rady
 • Paweł Kusiak- członek rady